/public/css/main.css/if elseif

Algemeen

ABC Milieu en Infra kan alles voor u verzorgen met vaste medewerkers en zorgvuldig geselecteerde partners. ABC Milieu en Infra opereert onafhankelijk en is dus niet gebonden aan bepaalde technieken of materialen. Het dienstenpakket van ABC Milieu en Infra is geheel naar uw eisen en wensen in te vullen. Of u nu de gehele uitvoering van uw project uitbesteedt of alleen gebruik maakt van onze expertise tijdens een specifieke fase in het traject. Op ieder gewenst moment kunt u ons inschakelen, maar een “Total Cost-of-Maintenance” programma behoort zeker ook tot de mogelijkheden.

ABC Milieu en Infra heeft ruime ervaring met zowel grootschalige als zeer specialistische projecten in de diverse marktsegmenten.
Onze kernwaarden projectgerichtheid, kwaliteit, veiligheid en innovatie leggen al meer dan 25 jaar de basis voor de duurzame relaties met onze opdrachtgevers.
ABC Milieu en Infra is 100% gericht op uw bedrijfsprocessen en doelstellingen.

Projectgericht: Elke vloersoort, elke klantvraag is anders. Elke keer weer gaan wij de uitdaging aan om de wensen van de klant en de mogelijkheden van de betreffende vloeistofdichte verharding samen te laten komen in een projectgerichte aanpak.

Kwaliteit: Kwaliteit wordt gezien als het voldoen aan de wensen van de klant en de vigerende wet- en regelgeving, binnen een efficiënte organisatie en door middel van efficiënte werkprocessen. Goed vakmanschap, een inzichtelijke organisatie, nakomen van afspraken en kwaliteitsbewustzijn bij ieder zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Veiligheid: Naast pure kwaliteitszorg dient ook aandacht te worden besteed aan de arbeidsomstandigheden en milieuzorg. Vertrekpunten hierbij zijn het voorkomen van ongevallen en incidenten alsmede schade aan producten en milieu. ABC milieu en Infra streeft hierom ook naar een blijvende IF factor van 0%.

Innovatie: Verder kijken dan de standaardmogelijkheden en daarmee mogelijk te maken wat onmogelijk lijkt. Innovatie door en met mensen. Door intensief bezig te zijn met het ontwikkelen van nieuwe producten en/of toepassingen komen we vooral ook voor specifieke vraagstukken tot een passende oplossing.

Engineering environmental solutions …

for bottom-line results!

In: petrochemische industrie, chemische industrie voedingsmiddelenindustrie, afvalverwerking / recycling, metaalsector, defensie, bouw en infra, energiebranche, tankstations, garagebedrijven, transportsector, agrarische sector, beheer en onderhoud, nautische sector, farmaceutische industrie, etc.