/public/css/main.css/if elseif

ABC Milieu en Infra adviseert en realiseert al ruim 25 jaar projecten op gebieden zoals:

- bodembescherming
- bedrijfsrioleringen
- bouwkundige werken
- civiele werken

Gerelateerd aan milieu en infra kunnen we gebreken herstellen, maar ook een complete inventarisatie maken van alle aanwezige vloeren, rioleringen, etc. Kortom we kunnen voor u de complete situatie in beeld brengen om een meerjarenplan te realiseren. Voor nieuwbouw hebben we alle specialisten in huis om u te helpen met vaststellen van doelstellingen, analyseren, engineeren en realiseren van maatwerkoplossingen.

Hierbij kunnen we ervoor zorgen, dat de Total Costs-of-Ownership gereduceerd wordt door preventief onderhoud en herstel. Tevens kunnen we de inspecties en bijbehorende administratie voor u uit handen nemen, zodat u altijd uw bodembescherming onder controle heeft.