/public/css/main.css/if elseif

Bodembescherming

Voorkomen van bodemverontreiniging is het doel. Als ondernemer wilt u dit doel zo efficiënt en effectief mogelijk bereiken. ABC Milieu en Infra denkt als ondernemer met u mee aan het realiseren van uw doelen. Door innovatief en “out-of-the-box” met u mee te denken aan de hand van onze unieke ABC formule voor bodembescherming bieden wij de oplossing, die het beste bij u past. Onze oplossingen zijn bovendien altijd praktisch realiseerbaar, daardoor garanderen wij ook een snelle en voordelige implementatie.

Door technische en materiële constructies kan verhinderd worden dat ongewenste stoffen naar de bodem lekken. Vloeistofdichte voorzieningen, vloeistofkerende voorzieningen en lekbakken zijn voorbeelden van mogelijke bodembeschermende voorzieningen. ABC Milieu en Infra kan u helpen in alle fases van bodembescherming van inventarisatie tot realisatie en beheer. Idealiter beginnen we met inventariseren waar de risico’s liggen en waar het bevoegd gezag op controleert. We komen graag bij u langs om te bekijken welke voorziening het best past bij uw situatie, uw processen en uw organisatiedoelstellingen.

ABC Milieu en Infra opereert onafhankelijk en is dus niet gebonden aan bepaalde technieken of materialen. Asfalt, beton of coating, voor elke vloer hebben we de passende oplossing. Passend bij het gebruiksdoel wordt uw bedrijfsvloer voorzien van de juiste bescherming.

Het dienstenpakket van ABC Milieu en Infra is geheel naar uw eisen en wensen in te vullen. Of u nu de gehele uitvoering van uw project uitbesteedt of alleen gebruik maakt van onze expertise tijdens een specifieke fase in het traject. Op ieder gewenst moment kunt u ons inschakelen, maar een “Total Cost-of-Maintenance” programma behoort zeker ook tot de mogelijkheden.

(zie verder de verschillende stappen in een totaal aanpak van bodembeschermende voorzieningen met als doel een zo laag mogelijke “Total Costs-of-Ownership” door gebruik te maken van onze unieke ABC Formule

Advies bodembescherming

De eerste stap bij het uitbrengen van een goed advies bestaat uit het inventariseren van het vraagstuk en bekijken van de mogelijke toepassingen binnen het huidige bedrijfsproces. ABC Milieu en Infra is 100% gericht op uw bedrijfsprocessen en doelstellingen. Wat betekent dat we snappen dat uw bedrijfsactiviteiten zo min mogelijk hinder mogen ervaren, maar dat er ook gekozen wordt voor de bodembescherming die voldoet aan de gestelde eisen op gebied van chemische, thermische, mechanische belastbaarheid en indien van toepassing ook op gebied van de hygiënische consisten
Meer informatie

Engineering en ontwerp

Voor een juiste prijsvorming dient een plan van aanpak of bestek uitgewerkt te worden. Een gedegen vooronderzoek en vaststellen van de juiste uitgangspunten is hierbij cruciaal. ABC beschikt tevens over eigen architecten en engineers om deze voorstellen tot op de bodem toe uit te zoeken en plannen. Een goed begin is immers het halve werk.
Meer informatie

Vergunning

Vergunningen zijn een onmisbaar onderdeel bij het uitvoeren van bepaalde projecten. ABC Milieu en Infra kan u hierbij helpen. Zorgvuldig omgaan met vergunningen kan veel ellende besparen.
Meer informatie

Begeleiding

Bij de uitvoering van een project komt veel kijken en krijgt u te maken met allerlei verschillende aspecten en belangen. Meer werk in deze fase resulteert in minder meerwerk en hogere kwaliteit.  
Meer informatie

Realisatie

Naast het begeleiden van de verschillende fases van een project is het ook mogelijk om uw project in zijn geheel door ABC Milieu en Infra te laten uitvoeren.  
Meer informatie

Beheer

Het digitaal beheren van de totale projectregistratie, onderhoud en zorg voor zo laag mogelijke Total Costs-of-Ownership (TCO), dat is waar ABC Milieu en Infra waarde toevoegt aan uw organisatie en waar wij als ondernemers met u meedenken aan oplossingen.
Meer informatie